blog
Статья Управляющего партнера Quantum Attorneys Владимира Воробьева, опубликованная в августовском номере журнала FUTURE.
У монографії «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України», за редакцією колектива авторів, серед яких Володимир Воробйов, розглянуто законодавство Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності, розвиток законодавства з урахуванням практики застосування, рішень Суду справедливості, перспективи гармонізації.