14/09/2018
Монографія «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України»
Розвиток та широке застосування blockchain-технологій, smart-контрактів, використання штучного інтелекту та баз даних створюють нові можливості у сфері фінансових послуг, разом з цим, одночасно виникають загрози та ризики, які необхідно мінімізувати.
Висококваліфікована команда Quantum Attorneys має поглибленні знання у сфері фінансових технологій.

У монографії «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України», за редакцією колектива авторів, серед яких Володимир Воробйов, розглянуто законодавство Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності, розвиток законодавства з урахуванням практики застосування, рішень Суду справедливості, перспективи гармонізації. Наведені результати комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у сфері охорони інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні, надані рекомендації щодо адаптації законодавства України відповідно до стандартів ЄС.
Владимир Воробьев
Управляющий партнер Quantum Attorneys